8-stippenplan

Het 8-STIPPENplan, is een hulpmiddel om sneller, bewuster en beter
wetenschappelijke artikelen te lezen &
te beoordelen op bruikbaarheid voor de eigen praktijk

Het valt niet mee voor iemand die werkzaam is in de gezondheidszorg om medisch wetenschappelijke literatuur te doorgronden en daar zaken uit te halen die relevant zijn voor de eigen praktijk. Om daarbij te helpen heeft STIP een 8-STIPPENplan ontwikkeld. 
let op: dit 8-STIPPENplan is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet verder verspreid of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

STIP 1  Ken het epidemiologisch begrippenkader door en door en wees cijferwijs.
STIP 2  Weet precies wat je wilt weten: het onderwerp, de populatie, welke relatie (determinant en ziekte/ uitkomst), de primaire uitkomst/resultaat. En waarom je dat wilt weten (zie STIP 4)
STIP 3  Bepaal naar wat voor soort getal (uitkomstmaat) je op zoek bent: prevalentie- of incidentiecijfer,  gemiddelde of verschil in gemiddelden, absoluut of relatief risico, risicoverschil.
STIP 4  Bedenk van tevoren wat je gaat doen bij welke waarde van dat getal oftewel, wanneer je een verschil/effect relevant, groot genoeg, de moeite waard vindt.  Overleg daartoe met collega’s en andere belanghebbenden.
STIP 5  Lees de samenvatting: komen daarin de getallen, of een aanwijzing naar de getallen die je zoekt, voor?
STIP 6 Kijk naar de tabellen en grafieken: vind je hierin de getallen die je zoekt of zijn ze eruit te berekenen? Vergelijk deze met STIP4  en handel zoals afgesproken, mits de externe (zie STIP 7) en de interne (zie STIP 8) validiteit van het onderzoek voldoende is. 
STIP 7  Lees de methoden: gaat het om de populatie die je voor ogen hebt en zijn determinant en ziekte/uitkomst juist gedefinieerd en gemeten?  
STIP 8  Beoordeel het onderzoek kritisch op de methodologie: is de opzet juist, passend bij de vraagstelling en goed uitgevoerd, is in de analyse de juiste vergelijking gemaakt, heb je een goed beeld van de toevalsvariatie, is er op de juiste manier gecorrigeerd voor confounders, is er nog sprake van selectie- of informatiebias en zo ja, in welke richting beïnvloedt dat de resultaten? 

Samenvattend: zijn de resultaten relevant genoeg voor en toepasbaar in de eigen praktijk en heb je er voldoende vertrouwen in dat ze kloppen?

dr Willy-Anne HJ van Stiphout
Klooster 5
7851 AH Zweeloo

06 110 44 955

info@stiptraining.nl